Vanaf 2020 gelden onze vernieuwde Algemene Voorwaarden

Per 1 januari 2020 hanteert het ANP gewijzigde Algemene Voorwaarden, dat laten we je graag nu al weten.

Algemene Voorwaarden ANP 2020
Onze ‘Algemene Voorwaarden ANP 2020’ zijn een update van de ‘Algemene Voorwaarden 2008’. Aangepast zijn onder andere de adresgegevens en naamgeving en de formulering is gemoderniseerd.

Algemene Voorwaarden ANP Foto 2020 
Ook voor de foto-activiteiten van het ANP zijn de algemene voorwaarden vernieuwd, waarbij de algemene voorwaarden van Hollandse Hoogte en ANP Foto, die sinds 2018 samen één fotobedrijf vormen, zijn samengevoegd. Vanaf 1 januari 2020 hanteren zij beiden de ‘Algemene Voorwaarden ANP Foto 2020’.

Ten slotte is de relatie tussen de hierboven genoemde voorwaarden geherstructureerd, zodat zij beter op elkaar aansluiten. Voortaan gelden de ‘Algemene Voorwaarden ANP 2020’ voor alle ANP diensten en bevatten de ‘Algemene Voorwaarden ANP Foto 2020’ de aanvullende voorwaarden die voor die dienst relevant zijn.

Per 1 januari 2020
De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2020 voor zowel nieuwe overeenkomsten als voor overeenkomsten waarvan de looptijd op die datum nog niet is verstreken.