Regels en uitgangs- punten

Regels en uitgangs- punten

Dit moet je weten voordat je een persbericht of expertquote plaatst.

Je gaat binnenkort een persbericht of expertquote uploaden en door ons laten verspreiden. Voordat je dit doet, willen we graag dat je onze regels, uitgangspunten en tips leest. Wees er zeker van dat jouw bericht wordt verspreid door je aan deze regels te houden.

Binnenkort ga je een persbericht of expertquote verspreiden via ANP Business. We danken je voor het vertrouwen in de mogelijkheden die wij je bieden. Je berichten komen op verschillende manieren bij journalisten terecht: 

  • via het ANP-Medianet
  • via ANP Persportaal
  • via mails naar journalisten in onze journalistendatabase
  • via Twitter
  • via websites van redacties van wie ANP Business contentpartner is

ANP Persportaal is de plek waar journalisten en communicatieprofessionals persberichten en expertquotes kunnen vinden van meer dan duizend organisaties. Veel van deze berichten worden ook verspreid via de nieuwsfeed van het ANP, het ANP-Medianet. 

Afzenders van deze berichten zoals jij hebben verregaande regie over hun communicatie. Wel moet iedereen zich houden aan de uitgangspunten van zorgvuldigheid en geloofwaardigheid. In ons gezamenlijk belang bewaken wij daarom de content die we via het platform verspreiden. Het betreft hier alle vormen van verspreiding, zoals hierboven opgesomd.

Deze kenmerken en kwaliteiten moeten jouw teksten hebben

Jouw teksten versturen we naar journalisten. Zij zijn je doelgroep; via hen bereik je weer andere mensen. Persberichten en expertquotes moeten daarom een duidelijke, actuele en nieuwswaardige invalshoek bevatten en vrij zijn van reclame en spam. Zorg dat je je houdt aan de volgende kenmerken/kwaliteiten. Klik elke regel aan voor meer toelichting.

1. Maak het newsy

Persberichten en expertquotes moeten een nieuwswaardige inhoud hebben.

De nieuwsaanleiding moet duidelijk in de kop worden vermeld. Veelvoorkomende invalshoeken zijn:

- actuele informatie over een nieuw product of nieuwe dienst;
- een deskundig advies over een onderwerp dat momenteel in het nieuws is;
- een bedrijfsuitbreiding of recent evenement; of
- een organisatorische mijlpaal zoals een jubileum of prijs.

2. Schrijf de lezer niet direct aan

Persberichten en expertquotes hebben een objectieve toon en zijn in de hij/zij-vorm (derde persoonsvorm) geschreven.

Persberichten en expertquotes moeten vrij zijn van ‘marketingtaal’ en directe adressering ("jij", "wij", enz.), tenzij ze worden gebruikt in een citaat binnen het persbericht of de expertquote.

➙ Waarom is dit?

Direct aanspreken van de lezer is een teken dat de inhoud een advertentie is in plaats van bijvoorbeeld een persbericht dat journalisten als doelgroep heeft. Daarom geldt dit ook voor:
- uitroeptekens;
- hyperbolische productclaims;
- beschrijvingen van een product of dienst als geweldig of uniek; of
- het gebruik van hoofdletters (inclusief CAPS LOCK) om de nadruk te leggen op de geloofwaardigheid van het product of de dienst.

3. Zorg dat journalisten je kunnen bereiken

Persberichten en expertquotes bevatten geldige contactgegevens.

Je wilt natuurlijk dat journalisten jou kunnen bereiken voor meer informatie. Persberichten moeten daarom een geldige naam, telefoonnummer en e-mailadres in de contactgegevens bevatten.

➙ Tip: journalisten willen het liefst snel de meest relevante contactpersoon spreken. Vermijd dus algemene contactgegevens of die van woordvoerders.

4. Soms is er een extra check

Voor publicatie van persberichten en expertquotes kan ANP Business schriftelijke toestemming vragen.

In bepaalde gevallen, zoals bij beursgenoteerde bedrijven, met het gebruik van een ticker of bij belangrijke aankondigingen zoals (maar niet beperkt tot) die met betrekking tot fusies en overnames, kan ANP Business schriftelijke toestemming vereisen van een managementlid voordat een persbericht of expertquote wordt goedgekeurd voor verspreiding.

5. Zorg dat je tekst foutloos is

Persberichten en expertquotes zijn juist geschreven.

Persberichten en expertquotes moeten vrij zijn van spel- en grammaticale fouten en moeten volledig in ofwel het Nederlands ofwel (bij internationale verspreiding) in het Engels zijn geschreven.

➙ Let op: eenmaal verstuurd, is verstuurd: je tekst kan niet meer aangepast worden

Hoewel jargon en acroniemen gebruikelijk zijn in natuurlijke taal, en journalisten over het algemeen een goed taalgevoel hebben, moeten afzenders voorzichtig omgaan met vakjargon, zodat de gemiddelde persoon het ook kan begrijpen.

Om deze redenen kunnen we jouw publicatie weigeren

Niet alle ingezonden persberichten en expertquotes worden geaccepteerd. In onderstaande gevallen zal ANP Business de publicatie weigeren. Daarnaast geldt: ANP Business heeft altijd het laatste woord bij het bepalen welke inhoud geschikt is voor distributie.

1. Als je probeert anderen te beschadigen

Wanneer een persbericht of expertquote is bedoeld om schade toe te brengen.

ANP Business verspreidt geen inhoud die als resultaat of als bedoeling heeft om een ​​persoon of groep te schaden of wraak te nemen. Deze inhoud wordt gedefinieerd als alles waarvan wordt aangenomen of waarvan het lijkt dat het bedoeld is om:

- aan te zetten tot, te pleiten voor of uiting te geven aan haat, onverdraagzaamheid, racisme of nodeloos geweld;
- persoonlijke meningen promoten die een individu of groep aanvallen;
- de aandelen van een bedrijf kwaadwillig beïnvloeden; of
- stalken, belasteren, bedriegen, vernederen, te schande maken of een individu of groep tot slachtoffer maken.

Ook uitingen die elementen bevatten die in strijd zijn met de feitelijkheid of de goede smaak worden geweigerd. ANP Business behoudt zich het recht voor arbiter te zijn van wanneer de inhoud van een persbericht aan een of meerdere van bovenstaande zaken voldoet.

2. Als je probeert te adverteren

Wanneer een persbericht of expertquote een (verkapte) advertentie is.

Als een persbericht of expertquote primair gericht is op het verkopen van een product of dienst, dan is het een advertentie en geen persbericht. Een goed persbericht of een goede expertquote informeert de media en het grote publiek over een nieuwswaardig onderwerp. Als het primaire doel ervan is om te verkopen zonder enig ander nieuwswaardig element, dan zal publicatie worden geweigerd.

3. Als het seksueel te expliciet wordt

Wanneer een persbericht of expertquote seksueel expliciete inhoud bevat.

Om de integriteit van onze service voor iedereen te waarborgen, accepteert ANP Business geen inhoud over seksueel expliciet materiaal of producten. Persberichten en expertquotes mogen geen verwijzingen of links bevatten naar expliciet seksueel materiaal, illegaal materiaal of profaan taalgebruik.

De afzender moet er rekening mee houden dat alle websites met content voor een doelgroep van 18 jaar en ouder als seksueel expliciet worden beschouwd.

4. Als de tekst niet van jou is maar van anderen

Wanneer een persbericht of expertquote (deels) content van anderen is.

Content van derden, zoals afbeeldingen, (delen van) artikelen, opiniestukken, columns of nieuwsberichten, vooral als die auteursrechtelijk beschermd is, wordt niet geaccepteerd als persbericht.

5. Als we je tekst al een keer hebben verstuurd

Wanneer een persbericht of expertquote al eens is verspreid via ANP Business.

Een persbericht of expertquote kan maar één keer via ANP Business worden verspreid. Bovendien moet het grootste deel van elk persbericht en elke expertquote originele inhoud bevatten.

6. Als je uit bent op snel geld verdienen

Wanneer een persbericht of expertquote gaat over over ‘snel geld verdienen’.

ANP Business accepteert geen berichten die online geld verdienen of initiatieven om snel rijk worden promoten.

7. Als het gaat over beleggingen

Wanneer een persbericht of expertquote gaat over beurs-, aandelen- en/of investeringsadvies.

ANP Business accepteert geen berichten waarin waarschuwingen, aanbevelingen, advies of beoordelingen voor investeringen of beleggingen worden gepromoot.

Let op! Gepubliceerd is gepubliceerd. Teksten zijn na verzending niet aan te passen.

Let op! Gepubliceerd is gepubliceerd. Teksten zijn na verzending niet aan te passen.

Checklist voor ANP Gegarandeerde plaatsingen

Maak je gebruik van ANP Gegarandeerde plaatsingen? Voor publicaties op de websites waarvan ANP Business contentpartner is hebben we deze checklist gemaakt. Handig!

✓ Je weet dat een plaatsing bij de contentpartner gemiddeld twee weken kan duren.
✓ Je weet dat de contentpartner als voorwaarde voor unieke content kan stellen om de tekst ietwat herschreven te publiceren.
✓ Het herschrijven wordt verzorgd door bloggers.
✓ Je kunt kiezen om vooraf goedkeuring op het ietwat herschreven artikel te geven of het herschreven artikel eerst te controleren voor publicatie.
✓ Je weet dat als je het herschreven artikel nog wilt aanpassen, het plaatsen langer kan duren.
✓ De tekst is bedoeld voor lezers van de contentpartner en is dus niet te commercieel.
✓ De tekst is minimaal 500 woorden, want je wilt dat jouw tekst goed gevonden wordt bij de contentpartner.
✓ Je kiest twee extra contentpartners als reserveoptie voor het geval een andere contentpartner een publicatie niet wil uitvoeren.
✓ Er zit een afbeelding bij de tekst die rechtenvrij is. Zo niet, dan voegt de contentpartner er misschien afbeelding aan toe waarover jij niets te zeggen hebt.