Trendrapport

Leer grip krijgen op Europese besluitvorming

De formele en informele politieke ontwikkelingen in Brussel gaan razendsnel. Als professional op het gebied van public affairs is inzicht in processen, berichtgeving en sentimenten cruciaal. Hoe beheer en beheers je de enorme informatiestroom uit officiële en niet-officiële bronnen? Hoe komt besluitvorming tot stand en hoe kun je binnen die dynamiek en complexiteit goede resultaten boeken?