Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer en Privacy Statement

Inleiding

Het ANP neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij op of met onze websites (ANP.nl,anpfoto.nl en fotowinkel.anp.nl) verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met privacy@anp.nl.

Wie is het ANP?

Het ANP is de besloten vennootschap ANP Holding B.V., kantoorhoudende (2595BM) te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 582, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27301154.

Het ANP is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door het ANP de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt het ANP jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor het ANP persoonsgegevens over jou, in het kader van de website ANP.nl, verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens het ANP voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door het ANP worden bewaard.

Nieuwsbrief
Bezoekers van de website kunnen zich op ANP.nl en fotowinkel.anp.nl kunnen zich inschrijven voor nieuwsbrieven van het ANP. Hiervoor gebruiken we alleen jouw e-mailadres.

De grondslag voor deze verwerking is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken, door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief met de link onderin de nieuwsbrief. In dat geval zal het ANP zorgdragen voor het verwijderen van de persoonsgegevens.

Informatie opvragen
Bezoekers van de website kunnen op ANP.nl informatie opvragen over de producten van het ANP. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

· Naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie.

De grondslag hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken, zolang we je de informatie nog niet hebben toegezonden. Jouw gegevens zullen door het ANP worden verwijderd.

Website Analytics

We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

· IP-adres (laatste octet gemaskeerd), de pagina’s die je bezocht hebt, jouw globale locatie (land).

Wij verwerken deze gegevens, omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is de enige manier waarop wij de kwaliteit en effectiviteit van onze website goed in kaart kunnen brengen. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. De bewaartermijn is 38 maanden. De grondslag hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

CRM-systeem
De (contact)gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen we ook opnemen in ons CRM-systeem. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

· Voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mail, adresgegevens, functie, organisatie.

We verwerken deze gegevens, omdat we daarvoor een gerechtvaardigd (commercieel) belang hebben. De bewaartermijn is gekoppeld aan de relevantie van de persoonsgegevens. Periodiek zal het ANP een beoordeling uitvoeren en de gegevensbestanden opschonen.

ANP Foto - Beeldbank
ANP heeft ook een beeldbank. Op www. anpfoto.nl ontsluiten we foto’s, video’s, infografieken en rechtbanktekeningen. We werken met een team van fotografen en andere specialisten die iedere dag nieuw materiaal toevoegen aan de beeldbank. Daarnaast zijn we agent van internationale fotodiensten.
Op deze foto’s (plus video’s en rechtbanktekeningen) staan soms personen afgebeeld. De foto’s hebben een journalistieke relevante beschrijving. Daarnaast houden we bij veel foto’s apart bij wie er op de foto staat afgebeeld.

We voegen dit beeldmateriaal aan de beeldbank toe om het aan onze afnemers ter beschikking te stellen. In uitzonderlijke gevallen gebruiken we het beeldmateriaal zelf. Onze afnemers zijn nieuwsmedia, zoals kranten en nieuwswebsites, zakelijke klanten, overheid en overige non-profit organisaties. We doen dit omdat onze afnemers er belang bij hebben dat zij hun journalistieke en culturele activiteiten kunnen vervullen. ANP zelf heeft daarnaast een hiervan afgeleid journalistiek en cultureel belang om deze dienst aan te bieden. Ook hebben wij hierbij een commercieel belang.

We maken gebruik van gezichtsherkenning bij het beschrijven van foto’s. Bij publieke personen slaan we apart op wie op de foto staat afgebeeld. Foto’s in de beeldbank worden vergeleken met een lijst gezichtsprofielen die door de software zijn aangemaakt aan de hand van foto’s van een lijst publieke personen. ANP stelt die lijst op. Nieuwe personen die worden herkend en die voldoen aan de criteria worden toegevoegd aan de lijst.

We voegen een nieuw persoon toe aan de lijst van te herkennen gezichten als het een publiek persoon is, de persoon vaker dan eens in het nieuws is geweest en het aannemelijk is dat klanten van het ANP op deze publieke personen zullen zoeken.

Als de software een gezicht herkent, dan wordt de naam van die persoon toegevoegd aan de metadata van de foto. Op die manier kunnen afnemers makkelijker naar publieke personen zoeken. We draaien die software op onze eigen servers, en delen de gezichtsprofielen niet met andere organisaties.

We slaan het beeldmateriaal, de omschrijvingen, de tags en de gezichtsprofielen niet langer op dan noodzakelijk is voor het ontsluiten van de foto’s in de beeldbank ten behoeve van de activiteiten van onze afnemers en ANP.

Als je (zakelijk) gebruik wilt maken van de beeldbank en foto’s wilt bestellen, dan moet je een loginaccount hebben. We verwerken dan de volgende gegevens:
Email, gebruikersnaam, bedrijfsinformatie, voornaam, achternaam,loginnaam, telefoonnummer. Omdat je bestelt namens een bedrijf hebben we ook nodig de bedrijfsnaam, postadres van het bedrijf, Kamer van Koophandel-nummer, bankrekeningnummer en BTW-nummer. Voor zover je een ZZP-er bent, verwerken deze gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en ANP. Voor zover je namens een rechtspersoon deze bestelling doet verwerken we deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

ANP fotowinkel
Op de website fotowinkel.anp.nl kun je kunstfoto’s voor aan de muur, fotoboeken en kalenders bestellen. Als je iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren van fotoboeken zijn deze gegevens nodig.

Als je een account hebt: loginnaam, emailadres, factuuradres, postadres, voornaam, achternaam, betaalgegevens en je betaalgeschiedenis. We slaan deze gegevens op zolang als het account bestaat.

Als je bestelt zonder account: Voornaam, achternaam, factuuradres, postadres, en betaalgegevens. We bewaren deze gegevens gedurende de levertijd en drie maanden daarna, en voor onze financiële administratie zolang als wij hiertoe verplicht zijn (zeven jaar).

We verwerken deze gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en ANP.

Klantenservice
Mocht je gebruik willen maken van de klantenservice, dan zullen we ook een aantal persoonsgegevens verwerken, om jou van dienst te kunnen zijn. Het betreft hier: voornaam, achternaam, mailadres en de de uitgewisselde informatie ten behoeve van de klantenservice (zoals een klacht over de bezorging). Als je een account hebt dan worden deze gegevens bewaard zolang als het account bestaat. Als je geen account hebt dan worden deze gegevens bewaard gedurende de levertijd en drie maanden daarna.

We verwerken deze gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en ANP, en voor zover je belt namens een bedrijf, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verlenen van onze diensten aan dat bedrijf.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Het ANP heeft gegevens over jou in bezit, omdat je of je werkgever die gegevens aan ons verstrekt hebt of omdat je van onze diensten gebruik maakt en wij hierover gegevens verzamelen (zie hierboven). Voor de beeldbank geldt dat wij beeldmateriaal krijgen aangeleverd door anderen (zie hierboven).

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt jouw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij het ANP over jou zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in jouw account kunt veranderen, kan je een verzoek hiertoe doen bij het ANP. Je kunt verzoeken dat het ANP jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om het ANP te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van het ANP of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van het ANP te verkrijgen. Het ANP zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat het ANP je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Beeldbank
Sta je herkenbaar op een foto of ander beeldmateriaal in onze beeldbank, of ben je onterecht genoemd? Dan heb je in sommige gevallen het recht om je afbeelding te laten verwijderen, de omschrijving te laten aanpassen of je naam te laten aanpassen of verwijderen. Ook bieden wij de optie om uit te zetten dat je gezichtsprofiel via de gezichtsherkennings-software wordt herkend. Niet-publieke personen worden nooit herkend met deze software. Ben je benieuwd of je op de lijst met publieke personen staat, of wil je juist van die lijst af? Stuur ons een verzoek.

Reactie door het ANP
Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@anp.nl. Het ANP zal jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat het ANP een dergelijk verzoek heeft ontvangen hierop reageren. We kunnen niet altijd voldoen aan je verzoek, zeker als het gaat over beeldmateriaal: soms zal het journalistieke of culturele belang zwaarder wegen. Maar als het ANP jouw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord altijd aangeven waarom je verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

· Door het ANP ingeschakelde verwerkers, zoals Mailchimp, SugarCRM, E-mark en cloud-dienstverleners zoals Google Cloud.

Het kan zijn dat het ANP verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop het ANP jouw gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar privacy@anp.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop het ANP jouw gegevens verwerkt, kan je een e-mail sturen naar privacy@anp.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website zijn door het ANP met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is het ANP hiervoor niet aansprakelijk.

Bezoekers en/of gebruikers van de website van het ANP kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door het ANP aangeboden informatie. Het ANP is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van de website van het ANP.

Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt het ANP zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst, audio- en beeldmateriaal) van deze website, zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van het ANP, is niet toegestaan.

Februari 2021