Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer en Privacy Statement

Inleiding

Het ANP neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij op of met onze publieke websites (ANP.nl, anpfoto.nl, expertquotes.anp.nl,)  en commerciële platformen (app.anp.nl, 360plus.anp.nl, localfocus.nl en expertsupport.anp.nl) verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met privacy@anp.nl.

Wie is het ANP?

Het ANP is de besloten vennootschap ANP Holding B.V., kantoorhoudende (2595BM) te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 582, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27301154.

Het ANP is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door het ANP de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt het ANP jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor het ANP persoonsgegevens over jou, in het kader van de website ANP.nl, verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens het ANP voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door het ANP worden bewaard.

Nieuwsbrief (publiek)

Bezoekers van onze openbare websites kunnen zich inschrijven voor nieuwsbrieven van het ANP. Hiervoor gebruiken we alleen jouw e-mailadres.

De grondslag voor deze verwerking is jouw uitdrukkelijke toestemming, deze toestemming kan ook gegeven worden omdat je een proefversie van een product hebt aangevraagd. Je kunt deze toestemming altijd intrekken, door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief met de link onderin de nieuwsbrief. In dat geval zal het ANP zorgdragen voor het verwijderen van de persoonsgegevens.

Nieuwsbrief (ANP360/ANP360plus)

Gebruikers van de dienst ANP360 en/of ANP360plus kunnen door hun werkgever zijn toegevoegd voor het ontvangen van mailnotificaties en nieuwsbrieven met daarin geselecteerde content. Hiervoor gebruiken we jouw naam en e-mailadres. Door de werkgever opgegeven e-mailadressen worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die jouw werkgever is aangegaan met het ANP en wij daardoor een gerechtvaardigd commercieel belang hebben om aan deze verplichtingen te voldoen. Aangezien jouw werkgever per gebruiker betaalt voor deze dienstverlening loopt de uitschrijving hierbij via jouw werkgever.

Informatie opvragen

Bezoekers van de website kunnen op ANP.nl informatie opvragen over de producten van het ANP. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

· Naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie.

De grondslag hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken, zolang we je de informatie nog niet hebben toegezonden. Jouw gegevens zullen door het ANP worden verwijderd.

Website Analytics

Voor de (deels) publieke sites (ANP.nl, anpfoto.nl, expertquotes.anp.nl, connect.anp.nl, persportaal.anp.nl) gebruiken we Google Analytics om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

· IP-adres (laatste octet gemaskeerd), de pagina’s die je bezocht hebt, jouw globale locatie (land).

Wij verwerken deze gegevens, omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is de enige manier waarop wij de kwaliteit en effectiviteit van onze website goed in kaart kunnen brengen. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. De bewaartermijn is 38 maanden. De grondslag hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voor de commerciële applicaties (app.anp.nl, 360plus.anp.nl, localfocus.nl en expertsupport.anp.nl) gebruiken we geen Google Analytics of andere externe analytics leveranciers.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

CRM-systeem

De (contact)gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen we ook opnemen in ons CRM-systeem. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

· Voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mail, adresgegevens, functie, organisatie.

We verwerken deze gegevens, omdat we daarvoor een gerechtvaardigd (commercieel) belang hebben. De bewaartermijn is gekoppeld aan de relevantie van de persoonsgegevens. Periodiek zal het ANP een beoordeling uitvoeren en de gegevensbestanden opschonen.

ANP Foto - Beeldbank

ANP heeft ook een beeldbank. Op www. anpfoto.nl ontsluiten we foto’s, video’s, infografieken en rechtbanktekeningen. We werken met een team van fotografen en andere specialisten die iedere dag nieuw materiaal toevoegen aan de beeldbank. Daarnaast zijn we agent van internationale fotodiensten.

Op deze foto’s (plus video’s en rechtbanktekeningen) staan soms personen afgebeeld. De foto’s hebben een journalistieke relevante beschrijving. Daarnaast houden we bij veel foto’s apart bij wie er op de foto staat afgebeeld.

We voegen dit beeldmateriaal aan de beeldbank toe om het aan onze afnemers ter beschikking te stellen. In uitzonderlijke gevallen gebruiken we het beeldmateriaal zelf. Onze afnemers zijn nieuwsmedia, zoals kranten en nieuwswebsites, zakelijke klanten, overheid en overige non-profit organisaties. We doen dit omdat onze afnemers er belang bij hebben dat zij hun journalistieke en culturele activiteiten kunnen vervullen. ANP zelf heeft daarnaast een hiervan afgeleid journalistiek en cultureel belang om deze dienst aan te bieden. Ook hebben wij hierbij een commercieel belang.

We maken gebruik van gezichtsherkenning bij het beschrijven van foto’s. Bij publieke personen slaan we apart op wie op de foto staat afgebeeld. Foto’s in de beeldbank worden vergeleken met een lijst gezichtsprofielen die door de software zijn aangemaakt aan de hand van foto’s van een lijst publieke personen. ANP stelt die lijst op. Nieuwe personen die worden herkend en die voldoen aan de criteria worden toegevoegd aan de lijst.

We voegen een nieuw persoon toe aan de lijst van te herkennen gezichten als het een publiek persoon is, de persoon vaker dan eens in het nieuws is geweest en het aannemelijk is dat klanten van het ANP op deze publieke personen zullen zoeken.

Als de software een gezicht herkent, dan wordt de naam van die persoon toegevoegd aan de metadata van de foto. Op die manier kunnen afnemers makkelijker naar publieke personen zoeken. We draaien die software op onze eigen servers, en delen de gezichtsprofielen niet met andere organisaties.

We slaan het beeldmateriaal, de omschrijvingen, de tags en de gezichtsprofielen niet langer op dan noodzakelijk is voor het ontsluiten van de foto’s in de beeldbank ten behoeve van de activiteiten van onze afnemers en ANP.

Als je (zakelijk) gebruik wilt maken van de beeldbank en foto’s wilt bestellen, dan moet je een login account hebben. We verwerken dan de volgende gegevens:

Email, gebruikersnaam, bedrijfsinformatie, voornaam, achternaam,loginnaam, telefoonnummer. Omdat je bestelt namens een bedrijf hebben we ook nodig de bedrijfsnaam, postadres van het bedrijf, Kamer van Koophandel-nummer, bankrekeningnummer en BTW-nummer. We houden in onze database per gebruiker bij waar op geklikt en gezocht wordt en welke foto's er worden aangeschaft/gedownload. Deze informatie is uitsluitend voor eigen intern ANP gebruik en voor het kunnen verwerken en uitvoeren van de transacties. Voor zover je een ZZP-er bent, verwerken deze gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en ANP. Voor zover je namens een rechtspersoon deze bestelling doet verwerken we deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

ANP App en 360plus

De ANP App (https://app.anp.nl) en 360plus (https://360plus.anp.nl) applicaties zijn alleen toegankelijk met een account. Om in te kunnen loggen slaan we het e-mail adres (= gebruikersnaam) op en daarnaast wordt het zelf in te stellen wachtwoord in versleutelde vorm opgeslagen volgens de best-practises waarbij het door de gebruiker gekozen wachtwoord niet meer te ontsleutelen is. De gebruiker hangt onder de organisatie die klant is bij ANP. De voor- en achternaam van de gebruiker worden opgeslagen. Het e-mail adres wordt tevens gebruikt om vanuit de applicaties notificaties te sturen. Ook slaan we optioneel het telefoonnummer op voor mobieltjes die nog een push notificatie via sms ontvangen. 

Gebruikers kunnen zoekprofielen opslaan welke geautomatiseerd worden uitgevoerd. De zoekprofielen zijn alleen in te zien voor geautoriseerd IT personeel en in sommige gevallen (360plus) voor mediaspecialisten t.b.v. assisteren klanten.

LocalFocus

Voor het aanmaken van een account bij LocalFocus hebben we enkel jouw emailadres nodig. Hiermee kun je inloggen in combinatie met jouw wachtwoord. Alle wachtwoorden zijn op zo’n manier versleuteld dat ook wijzelf daar geen inzage in hebben. Je mailadres gebruiken we naast inloggen alleen voor het versturen van nieuwsbrieven (dit doen wij via MailChimp) en automatische mailtjes, bijvoorbeeld om een nieuw wachtwoord in te stellen. In geen geval zullen we jouw mailadres doorverkopen of -geven aan een andere partij.

De visualisaties die je met behulp van LocalFocus publiceert gebruiken geen trackers of cookies. Wij weten dus niks over jouw bezoekers. Wel weten we hoe vaak een visualisatie wordt geladen vanaf onze server. Deze informatie gebruiken wij om het gebruik van ons platform bij te houden en kan ook door jou zelf worden bekeken bij Mijn widgets.

Wanneer je niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, kun je jouw account opzeggen. Dit doe je bij Mijn gegevens => Verwijder account permanent. Jouw gegevens zullen hierna door ons worden verwijderd. Gepubliceerde visualisaties zullen ook nadat je jouw account hebt verwijderd, zichtbaar blijven. Neem met ons contact op als dat een probleem oplevert.

Voor LocalFocus is het belangrijk dat onze diensten en bijbehorende visualisaties te allen tijde beschikbaar zijn. Hiervoor maken we gebruik van een aantal hostingpartijen. Het Dataplatform en alle informatie die je daar naar toe stuurt worden gehost op servers in Nederland van TransIP. Dagelijks worden hier backups van gemaakt die versleuteld worden verstuurd naar servers van Tilaa. Op het moment dat je een visualisatie publiceert, wordt deze gehost vanuit de Google App Engine om ervoor te zorgen dat deze ook bij grote hoeveelheden bezoekers goed blijven werken. Wanneer je je hebt ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven dan ontvang je deze via Mailchimp. Automatische mailnotificaties wanneer er nieuwe data in het platform is gezet worden verstuurd met behulp van Sendgrid. Mails met gevoelige informatie, zoals links voor het instellen van een nieuw wachtwoord, worden vanuit Google Apps for Business verstuurd, net als onze eigen mails. In LocalFocus Pro ondersteunen we 2-factor-authenticatie als extra beveiligingslaag. De SMS-berichten hiervoor worden verstuurd met Messagebird. Tot slot gebruiken we Moneybird om facturen te sturen aan onze betalende klanten en onze administratie bij te houden.

Het is jouw plicht om ervoor te zorgen dat de gegevens die je uploadt naar het Dataplatform vrij gebruikt mogen worden. Daarbij moet je ook op een verantwoordelijke manier met de persoonsgegevens van anderen omgaan. Verstuur deze dus niet naar het LocalFocus Dataplatform. Uiteraard is het geen probleem om persoonsgegevens in geaggregeerde vorm te visualiseren, zolang het maar niet herleidbaar is tot de persoon.

Klantenservice

Mocht je gebruik willen maken van de klantenservice, dan zullen we ook een aantal persoonsgegevens verwerken, om jou van dienst te kunnen zijn. Het betreft hier: voornaam, achternaam, mailadres, telefoonnummer en de uitgewisselde informatie ten behoeve van de klantenservice (zoals een klacht over de bezorging). Als je een account hebt dan worden deze gegevens bewaard zolang als het account bestaat. Als je geen account hebt dan worden deze gegevens bewaard gedurende de levertijd en drie maanden daarna.

We verwerken deze gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en ANP, en voor zover je belt namens een bedrijf, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verlenen van onze diensten aan dat bedrijf.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Het ANP heeft gegevens over jou in bezit, omdat je of je werkgever die gegevens aan ons verstrekt hebt of omdat je van onze diensten gebruik maakt en wij hierover gegevens verzamelen (zie hierboven). Voor de beeldbank geldt dat wij beeldmateriaal krijgen aangeleverd door anderen (zie hierboven).

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt jouw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij het ANP over jou zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in jouw account kunt veranderen, kan je een verzoek hiertoe doen bij het ANP. Je kunt verzoeken dat het ANP jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om het ANP te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van het ANP of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van het ANP te verkrijgen. Het ANP zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat het ANP je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Beeldbank

Sta je herkenbaar op een foto of ander beeldmateriaal in onze beeldbank, of ben je onterecht genoemd? Dan heb je in sommige gevallen het recht om je afbeelding te laten verwijderen, de omschrijving te laten aanpassen of je naam te laten aanpassen of verwijderen. Ook bieden wij de optie om uit te zetten dat je gezichtsprofiel via de gezichtsherkennings-software wordt herkend. Niet-publieke personen worden nooit herkend met deze software. Ben je benieuwd of je op de lijst met publieke personen staat, of wil je juist van die lijst af? Stuur ons een verzoek.

Reactie door het ANP

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@anp.nl. Het ANP zal jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat het ANP een dergelijk verzoek heeft ontvangen hierop reageren. We kunnen niet altijd voldoen aan je verzoek, zeker als het gaat over beeldmateriaal: soms zal het journalistieke of culturele belang zwaarder wegen. Maar als het ANP jouw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord altijd aangeven waarom je verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

· Door het ANP ingeschakelde verwerkers, zoals Mailchimp, SugarCRM, E-mark en cloud-dienstverleners zoals Google Cloud.

Het kan zijn dat het ANP verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop het ANP jouw gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar privacy@anp.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop het ANP jouw gegevens verwerkt, kan je een e-mail sturen naar privacy@anp.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website zijn door het ANP met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is het ANP hiervoor niet aansprakelijk.

Bezoekers en/of gebruikers van de website van het ANP kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door het ANP aangeboden informatie. Het ANP is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van de website van het ANP.

Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt het ANP zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst, audio- en beeldmateriaal) van deze website, zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van het ANP, is niet toegestaan.

Oktober 2022