Mediamonitoring: 5 opvallende trends om rekening mee te houden in 2019

In een maatschappij waarin nieuws zich via een grote hoeveelheid aan kanalen sneller verspreidt dan ooit, is het voor bedrijven onmogelijk alle voor hen relevante informatie handmatig bij te houden. Technologie biedt uitkomst in de vorm van geavanceerde mediamonitoringtools. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Aanleiding voor ANP Zakelijk om 155 experts op het gebied van marketing en communicatie te vragen naar hun inzichten over de inzet van mediamonitoring. Het resultaat is ons Trendrapport. Wij destilleerden uit dit rapport alvast 5 opvallende trends.

1. Bedrijfsbrede toepassing
Mediamonitoring is niet meer voorbehouden aan enkel de marketing- of communicatieafdeling. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven mediamonitoring ook in toenemende mate inzetten op andere afdelingen – het beoogde doel verschilt echter per bedrijfsonderdeel. De klantenservice gebruikt het bijvoorbeeld om de klanttevredenheid te monitoren. Productontwikkeling gebruikt mediamonitoring vooral voor het meten en verbeteren van de mate waarin producten aansluiten bij de markt. De salesafdeling zet het in om de omzet te verhogen en concurrenten in de gaten te houden.

2. Aanlevertijd berichten moet passen binnen workflow
Van de ondervraagden wil 35 procent de resultaten op een vast moment in de week ontvangen. Dit maakt het makkelijker om de informatie te delen met andere afdelingen en stakeholders. 30 procent volgt alles liever realtime. Volgens de experts is dit vooral relevant als het gaat om calamiteiten. Op deze manier kunnen de gebruikers snel een overzicht zien van de berichten en hierop reageren. De manier van aanleveren moet vooral binnen de workflow van het bedrijf passen.

3. Inhaalslag voor online tools
Voor online monitoringtools is het nog lastig om te concurreren met de tools voor printmedia. De respondenten hebben nog niet zo veel vertrouwen in de tools voor online monitoring als in die voor printmedia. Dit is volgens de ondervraagde professionals zowel te wijten aan de kwaliteit als aan de functionaliteit. Zo zijn veel onlineberichten op meerdere manieren te interpreteren. Ze lijken dan relevant, maar blijken uiteindelijk over iets anders te gaan dan de zoekvraag suggereert. Het gevolg: een handmatige check is alsnog nodig.
Ook qua functionaliteit is er een verbeterslag mogelijk. Zo noemen de experts veel functies eerder nice-to-know dan need-to-know, terwijl gebruikers juist behoefte hebben aan goed inzetbare functies.

4. Auteursrechten worden erkend
Een meerderheid van 58 procent van de ondervraagden geeft aan zich bewust te zijn van de auteursrechten die rusten op berichten in de media. Een goede ontwikkeling, zeker nu het Europees Parlement in september van dit jaar een aantal aanpassingen deed op het gebied van auteursrecht. Uitgevers krijgen bijvoorbeeld recht op een redelijke vergoeding of ‘linkbelasting’ wanneer grotere platforms als Google of Facebook hun content doorplaatsen. Het lijkt een kwestie van tijd voordat uitgevers ook mediamonitoringspartijen gaan vragen om een bijdrage voor het gebruik van hun online content.

5. Meer interactie met mediamonitoring
Het gebruik van een mediamonitoringtool zorgt op meerdere vlakken voor een verhoogde interactie. Zoals eerder gezegd, gebruikt de afdeling productontwikkeling de tool om de mate waarin producten aansluiten bij de markt te verbeteren. Dit kan leiden tot co-creatie; klanten spelen een actieve rol tijdens het productontwikkelingsproces. De consument wordt actief betrokken bij het ontwerp of de ontwikkeling van toekomstige concepten.
Ook biedt mediamonitoring uitkomst op het gebied van webcare. Klanten nemen steeds vaker contact op met een bedrijf via social media, ruim 34 procent van de consumenten geeft hier zelfs de voorkeur aan. Zonder tool mist een organisatie zo’n 90 procent van de aan hen gerichte berichten.

Wil je ook aan de slag met mediamonitoring? Download dan ons trendrapport met daarin onder meer zeven tips die je op weg helpen om mediamonitoring zo goed mogelijk in te zetten.

Door Edwin de Groot
Een uitgave van ANP Zakelijk