Hoofdredacteur (a.i.) Erik Raven vertelt

Elke maand is er een medewerker van het ANP aan het woord. Hij of zij vertelt waarom het werk bijzonder is, vertelt iets over het ANP of deelt gewoon een interessante anekdote. Erik Raven is hoofdredacteur a.i. en deelt zijn liefde voor zijn werk.

‘Rond de 250 nieuwsberichten per dag, ruim duizend binnenkomende persberichten per etmaal en een continue stroom aan foto’s, video’s en radiobulletins. Zomaar wat gegevens over een gemiddelde werkdag van het Algemeen Nederland Persbureau. Hoe eervol is het om aangesteld te worden tot interim-hoofdredacteur van zo’n nieuwsorganisatie. Voornaamste taak is – tot de komst van een nieuwe hoofdredacteur – de journalistieke koers bewaken.

Als redacteur, verslaggever, nieuwscoördinator en chef Binnenland heb ik de afgelopen achttien jaar ervaring opgedaan bij ‘ons’ nationale persbureau. Het grote verschil met de media waar ik daarvoor werkte, grotendeels kranten, is de ‘kick’ van de snelheid en het grote bereik van ANP. In het meest urgente geval zitten er tussen het signaleren van nieuws en het doorgeven een eerste pushbericht letterlijk enkele tientallen seconden. Onmiddellijk daarop is de berichtgeving op vrijwel alle nieuwssites en via radiobulletins terug te vinden. Soms uitputtend, maar altijd boeiend werk. Vooral omdat zich, los van het geagendeerde nieuws, elke dag volslagen verrassende zaken voordoen die ter plekke moeten worden ingeschat.

Maar in welke hoedanigheid ik de afgelopen jaren ook werkzaam was in het nieuwsproces, het werk berustte en berust altijd op dezelfde zaken; de nieuwsberichten die we maken moeten altijd betrouwbaar zijn, moeten ontzettend snel beschikbaar zijn en zo volledig mogelijk.

Dat betekent onderwerpen telkens weer beoordelen op nieuwswaarde, valideren, checken en het plegen van hoor en wederhoor.  En altijd in de hoogste versnelling. Dat verwachten de afnemers en dat is meteen ook de verslavende dynamiek van persbureau-journalistiek. Elk van de pakweg twaalfhonderd persberichten en tips die alleen al op de redactie Binnenland via de mail binnenkomen, wordt op die manier beoordeeld.

Ik ben trots op het ANP en trots dat ik het ANP, nu ook in de functie van interim-hoofdredacteur, mag vertegenwoordigen.’