Disclaimer en Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT, COOKIE STATEMENT EN DISCLAIMER B.V. ALGEMEEN NEDERLANDS PERSBUREAU ANP

Inleiding

Het ANP neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij op of met onze website ANP.nl verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met privacy@anp.nl.

Wie is het ANP?

Het ANP is de besloten vennootschap ANP Holding B.V., kantoorhoudende (2595BM) te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 582 , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27301154.

Het ANP is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door het ANP de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt het ANP uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor het ANP persoonsgegevens over u, in het kader van de website ANP.nl, verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens het ANP voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door het ANP worden bewaard.

Nieuwsbrief
Bezoekers van de website kunnen zich op ANP.nl inschrijven voor nieuwsbrieven van het ANP. Hiervoor gebruiken we alleen uw e-mailadres.

De grondslag voor deze verwerking is uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming altijd intrekken, door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief met de link onderin de nieuwsbrief. In dat geval zal het ANP zorgdragen voor het verwijderen van de persoonsgegevens.

Informatie opvragen
Bezoekers van de website kunnen op ANP.nl informatie opvragen over de producten van het ANP. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

  • Naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

De grondslag hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming altijd intrekken, zolang we u de informatie nog niet hebben toegezonden. Uw gegevens zullen door het ANP worden verwijderd.

Website Analytics
We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

  • IP-adres (laatste octet gemaskeerd), de pagina’s die u bezocht heeft, uw globale locatie (land).

We verwerken deze gegevens, omdat we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is de enige manier waarop we de kwaliteit en effectiviteit van onze website goed in kaart kunnen brengen. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. De bewaartermijn is 38 maanden.

CRM-systeem
De (contact)gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen we ook opnemen in ons CRM-systeem. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

  • Voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mail, adresgegevens, functie, organisatie.

We verwerken deze gegevens, omdat we daarvoor een gerechtvaardigd (commercieel) belang hebben. De bewaartermijn is gekoppeld aan de relevantie van de persoonsgegevens. Periodiek zal het ANP een beoordeling uitvoeren en de gegevensbestanden opschonen.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Het ANP heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij het ANP over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij het ANP. U kunt verzoeken dat het ANP uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om het ANP te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van het ANP of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van het ANP te verkrijgen. Het ANP zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat het ANP u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door het ANP
Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@anp.nl. Het ANP zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat het ANP een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien het ANP uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Door het ANP ingeschakelde verwerkers, zoals SugarCRM en E-mark.

Het kan zijn dat het ANP verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt het ANP ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van het ANP worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van het ANP worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Het ANP gebruikt functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Zo zorgen we dat de website optimaal en veilig werkt, we kunnen zien hoe de website wordt gebruik zodat we de website kunnen blijven verbeteren en u goed kunt vinden wat u zoekt én zodat we advertenties kunnen tonen die aansluiten bij uw interesses. Dit zorgt voor een optimale gebruikerservaring op deze website.

Analytische cookies

  • Google Analytics – we gebruiken dit om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens: IP adres (laatste octet gemaskeerd, de pagina’s die u bezocht heeft, uw locatie.)
  • Hotjar – de Hotjar cookies worden geplaatst om gedragspatronen op de website te analyseren om zo onze website te optimaliseren. De cookie verzamelt deze informatie op anonieme wijze.

Tracking cookies

  • Google
  • Twitter
  • LinkedIn

Accepteren cookies

De cookies werken alleen nadat u deze heeft geaccepteerd. Het zou kunnen dat de website minder goed werkt indien u de cookies niet accepteert.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop het ANP uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@anp.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop het ANP uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@anp.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website is door het ANP met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is het ANP hiervoor niet aansprakelijk.

Bezoekers en/of gebruikers van de website van het ANP kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door het ANP aangeboden informatie. Het ANP is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van de website van het ANP.

Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt het ANP zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst, audio- en beeldmateriaal) van deze website, zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van het ANP, is niet toegestaan.

23-05-2018