Disclaimer & Privacy Statement - ANP

Disclaimer & Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT, COOKIE STATEMENT EN DISCLAIMER B.V. ALGEMEEN NEDERLANDS PERSBUREAU ANP

 

In dit privacy statement lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze en met welk doel dit gebeurt en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. Daarnaast geeft dit privacy statement inzicht in ons cookie beleid.

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Bij een bezoek aan onze website kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer), bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, als u bepaalde informatie over onze diensten en producten bij ons opvraagt of als u een account aanmaakt.


Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met dit privacy statement en met de Europese en nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij uw gegevens op adequate wijze zullen beveiligen, dat wij niet meer persoonsgegevens vastleggen dan redelijkerwijs nodig is voor de hieronder beschreven doeleinden en dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan voor deze doeleinden nodig is of dan wettelijk verplicht is.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP, Verrijn Stuartlaan 7, 2288 EK Rijswijk.

De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, worden uitsluitend voor de volgende doeleinden door ons bewaard en gebruikt:

 •        om een door u gevraagde dienst of een door u gevraagd product aan u te leveren, zoals informatie of artikelen die u via onze website heeft opgevraagd;
 •        om u nieuwsbrieven te sturen indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 •        indien u een account heeft aangemaakt op onze website: voor het beheren van uw account;
 •        indien u een overeenkomst met ons heeft gesloten: voor de uitvoering van deze overeenkomst;
 •        om u per e-mail informatie te sturen over onze producten en diensten, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt;
 •        om u per e-mail te vragen om feedback over producten en diensten die wij aan u geleverd hebben;
 •        voor interne verwerking binnen onze onderneming ten behoeve van een verantwoord klantenbeheer.

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van:

 •        derden die door ons zijn ingeschakeld in het kader van onze dienstverlening en voor de beveiliging en verwerking van persoonsgegevens, waarbij wij de voorwaarde stellen dat deze derden uw gegevens uitsluitend mogen verwerken voor zover dat nodig is voor deze doeleinden, dat deze derden uw gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken en dat uw gegevens niet aan andere derden worden verstrekt;
 •        derden voor zover dit noodzakelijk ter bescherming van uw of onze rechten;
 •        autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 •        overige derden indien wij hiervoor uw voorafgaande toestemming hebben gekregen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Zo worden de gegevens tijdens verzending versleuteld en vindt de verzending van gegevens via een beveiligde verbinding plaats. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend. Wij raden u aan ook uw eigen elektronische gegevensdragers goed en correct te beveiligen.

 

Uw rechten

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens of als u vragen, opmerkingen en/of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u daartoe een schriftelijk verzoek aan ons richten. Wij zullen u vervolgens binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw verzoek berichten. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen indien u niet meer benaderd wil worden met informatie over onze producten en diensten. U kunt deze verzoeken per e-mail of per post aan ons versturen aan:

E-mail: marketing@anp.nl

Post: Postbus 1, 2501 AA Den Haag

Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich te allen tijde daarvoor afmelden door een e-mail te sturen naar marketing@anp.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en beschadigen uw computer of mobiele apparaat niet.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 •        voor functionele doeleinden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat uw instellingen en voorkeuren behouden blijven bij een volgend bezoek aan onze website en om te voorkomen dat u bij ieder bezoek aan onze website opnieuw uw inloggegevens moet invoeren;
 •        voor statistische doeleinden, zodat wij (geanonimiseerde) informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze website, de webpagina’s die bezoekers bekijken, de regio’s waaruit onze bezoekers afkomstig zijn en de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om het gebruik van onze website te analyseren en/of te optimaliseren;
 •        om u op onze eigen website en websites van derden informatie, aanbiedingen en advertenties te tonen die op uw voorkeuren en surfgedrag zijn afgestemd.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u cookies die al geplaatst zijn, verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Instructies voor het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder ‘Help’ in de menubalk van de meeste browsers. Indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u mogelijk niet van alle functionaliteiten van de website gebruikmaken. Het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy te waarborgen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website is door ANP met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is ANP hiervoor niet aansprakelijk.

Bezoekers en/of gebruikers van de website van ANP kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ANP aangeboden informatie. ANP is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van de website van ANP.

 

Copyright


Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt ANP zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst, audio- en beeldmateriaal) van deze website, zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van ANP, is niet toegestaan.