Digitalisering van het Koninklijk Huisarchief

Het Koninklijk Huisarchief bestaat uit ruim honderdduizend analoge kleuren- en zwartwitfoto’s die nooit eerder digitaal naar buiten zijn gebracht. De kleurenfoto’s van de leden van het koninklijk huis, die met name in de jaren ‘60 en ‘70 zijn gemaakt, hebben jarenlang opgeborgen gestaan in archiefkasten. Tot nu.

Foto-expert Peter van den Doel is aan de slag gegaan om dit gigantische foto-archief handmatig uit te zoeken en te digitaliseren. De foto’s zijn afkomstig van de agentschappen NFP, Benelux en Capital press. Dat deze foto’s juist nu worden gedigitaliseerd heeft te maken met de historische waarde dat het archief krijgt.

Verantwoordelijkheid

Van den Doel vertelt: “Ik ben blij dat ANP zijn verantwoordelijk neemt om dit deel van de Nederlandse geschiedenis naar buiten te brengen. Het gaat om foto’s die in een belangrijke periode van Nederland zijn gemaakt, tot 1975 was Suriname nog een kolonie.”

Suriname als kolonie 

“Een foto die mij is bijgebleven is Beatrix op bezoek in Suriname in 1965. Aan een tafel op wat lijkt een schooltje zie je drie indianen zitten die de vorst niet aankijken. De foto symboliseert als het ware de onderdanigheid aan de vorstin van Nederland. Tot 1975 was Suriname nog een kolonie. Gelukkig is dat nu niet meer het geval”.

Filmende Beatrix 

Een ander opvallend detail dat Peter van den Doel is tegengekomen tijdens het digitaliseren van de foto’s, is de fotograferende en filmende koningin Beatrix.