ANP Parlementaire Monitor: voelsprieten in het Binnenhof - ANP

ANP Parlementaire Monitor: voelsprieten in het Binnenhof

ANP Parlementaire Monitor: voelsprieten in het Binnenhof

Wetten, regels en richtlijnen zijn relevant voor elk bedrijf en elke organisatie. Niet alleen als ze bekrachtigd worden, maar ook al bij het ontstaan. De plannen, stemmingen, verhoudingen en lobby’s zijn uitermate interessant omdat die vaak beslissend zijn voor de regelgeving van de toekomst. Hoe volg je nieuws, ontwikkelingen en bewegingen in die complexe politieke wereld?

Veel organisaties hebben direct te maken met parlementaire besluitvorming. Een veranderende wetgeving, subsidieregelingen of stimuleringsmaatregelen kunnen namelijk een grote impact hebben op de business. Maar door de veelheid en complexiteit van die informatie is up-to-date blijven over alle specifiek voor de branche relevante ontwikkelingen een enorme klus. ANP Parlementaire Monitor biedt uitkomst.

Er komt enorm veel nieuws, documenten en andere informatie rondom parlementaire besluiten openbaar. Denk aan wetsvoorstellen, memo’s, beleidsbrieven, amendementen, maar bijvoorbeeld ook gestelde Kamervragen. Maar wie zijn daarbij betrokken? Wanneer speelt het issue in de Kamer? Wat zeggen de media erover?

Tijdig inspringen

De waarde van die informatie is in potentie groot. Bijvoorbeeld om tijdig te kunnen inspringen in het besluitvormingsproces. Zeker als het gaat om zaken die raken aan uw core business. Tijdig bezwaar aantekenen of op het juiste moment lobbyen kan een organisatie dan aanzienlijk helpen.

Maar ook zaken buiten de invloedssfeer van de organisatie kunnen belangrijk zijn, bijvoorbeeld komende aanbevelingen of zelfs wetswijzigingen waarvoor intern het nodige op orde moet worden gebracht.

Daarnaast kan de mening van stakeholders over belangrijke beslissingen uit Den Haag een rol spelen voor uw relatie met hen. Veel van die informatie heeft ten slotte ook een heel praktische kant. Wanneer u bijvoorbeeld niet op de hoogte bent van een wijziging in de Kameragenda, dan reist u voor niets naar Den Haag af.

Subsidies

Een goed voorbeeld zijn de vele subsidiemaatregelen voor met name duurzaamheid. Vaak zijn subsidietrajecten van korte duur. Zoals de subsidieregelingen voor de Topsector Energie. Deze regeling, bedoeld voor investeringsprojecten in duurzame energie, heeft een looptijd van slechts enkele maanden. Maar hier valt wel in totaal 20 miljoen euro te verdelen. Signaleert een organisatie deze regeling niet tijdig, dan gaat er in potentie een flink bedrag aan zijn neus voorbij.

Maar ook van het omgekeerde kan sprake zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanbeveling van het Internationale Energie Agentschap, die de CO2-uitstoot in de energiesector verder wil terugdringen door onder andere het uitfaseren van subsidies voor fossiele brandstof. Het is voor een energiemaatschappij cruciaal daarvan vroeg op de hoogte te zijn.

Permanente monitoring

Tijdig signaleren van precies de juiste informatie betekent dat uw organisatie alle kanalen permanent moet monitoren. Maar dat is enorm arbeidsintensief en daardoor kostbaar. Bovendien is de kans groot dat u door de hoeveelheid informatie iets cruciaals mist.

Daarom is het verstandig die monitoring uit te besteden aan een specialistische partij. ANP heeft speciaal hiervoor de dienst Parlementaire Monitor opgezet. De dienst scant alle formele bronnen, maar ook relevante nieuwssites, blogs en sociale mediakanalen van politici. Dankzij uitgebreide filters haalt het precies die informatie naar boven die voor uw branche relevant is.

Real-time alerts en rapporten

Niet alleen komt die informatie overzichtelijk binnen via een webtool voor zowel vaste als mobiele devices. Ook krijgt u desgewenst realtime alerts bij dringende zaken die direct aandacht of actie vereisen. Daarnaast biedt het eenvoudig toegang tot dossiers, informatie over stakeholders en bijvoorbeeld biografieën van betrokken personen. Met de Parlementaire Monitor is de hele organisatie dus altijd up-to-date, zonder dat men daarvoor intern een team hoeft op te tuigen.

Geen enkele organisatie is gebaat bij verrassingen als het gaat om belangrijke parlementaire ontwikkelingen en besluiten. Met de ANP Parlementaire Monitor bent u het veranderlijke Den Haag altijd een stapje voor.